Skip to main content

Verbális kommunikációs tréning játékok, gyakorlatok

Az, hogy tisztán, érthetően tudjunk kommunikálni, egy nagyon fontos képesség, legyen szó akár üzletről, akár magánéletről.

A hatékony kommunikációhoz szükség van feladóra, aki küldi az üzenetet, és egy címzettre, aki értelmezi, megfejti azt. A kommunikáció akkor sikeres, ha a feladó és a címzett is ugyanazt az információt érti meg az üzenetből.

Ha törés van a kommunikációban, az üzenet zavaros vagy téves lehet, ezzel meggátolva a munkahelyi vagy magánéleti célok elérését. A verbális kommunikációs tréning során alkalmazott játékos feladatok segítenek javítani a kommunikációs képességeket, így segítve a résztvevőknek jobb feladókká és címzettekké válni.

[sociallocker]

kommunikációs gyakorlatok, játékok

Irányított rajzolás

Osszuk párokra a csoportot és a párokat ültessük le egymásnak háttal. Egyiküknek adjunk egy rajzot, a másiknak pedig papírt és ceruzát. Akinél a rajz van, minél pontosabban le kell írnia, hogy mit lát a papírján, párjának pedig az elmondottak alapján rajzolnia kell. Ha elkészültek, összehasonlíthatják a két rajzot, ezáltal eldönthetik, hogy sikeres volt –e a kommunikáció vagy sem, és, hogy mennyire volt sikeres az információ értelmezése.

Vak négyzet

Kérjük meg a csoport tagjait, hogy formáljanak kört és kartávolságra álljanak egymástól. Ha ez megvan, ültessük le őket, és utasítsuk őket, hogy kössék be a szemüket. Tegyünk egy darab kötelet a kör közepére, kérjük meg a résztvevőket, hogy fogják meg a kötelet, és formáljanak négyzetet. Ahhoz, hogy mindenki a megfelelő helyre állhasson, és kialakulhasson a négyzet, folyamatos és hatékony verbális kommunikációra van szükség.

Építőkockák

Osszuk hármas csoportokra a résztvevőket, és kérjük meg őket, hogy döntsék el, hármuk közül ki legyen a vezető, a futár és az építő. Minden csoport kap egy adag építőkockát és színes keménypapírt. Ezután minden „vezetőt” vigyünk át egy másik helyiségbe, ahol már áll egy építőkockákból és keménypapírból épített torony. A vezető elmondja a futárnak, hogy mit látott, a futár pedig továbbítja az információt az építőnek, akinek meg kell próbálnia az eredetihez minél jobban hasonlító tornyot építenie. A rendelkezésre álló idő alatt a futár annyiszor ingázhat a vezető és az építő között, amennyiszer akar vagy amennyiszer szükséges. Ha lejárt az idő, minden  résztvevő megnézheti és összehasonlíthatja csapata tornyát az eredetivel. Ezután meg lehet beszélni a kommunikáció során felmerült nehézségeket, és, hogy miként lett volna egyszerűbb és hatékonyabb az információk átadása.

Cipőfűzés

Osszuk párokra a csoportot, és a párok egyik tagjának adjuk ki a feladatot, hogy adjon instrukciókat a másiknak a cipőfűzéssel kapcsolatban. A címzettnek pontosan követnie kell a feladó utasításait. Bár a cipőfűzés egy mindennapi dolog, ez a feladat ráébreszti a résztvevőket, hogy még egy ilyen magától értetődőnek tűnő tevékenység során is pontos és egyértelmű információkra, instrukciókra van szükség a sikerességhez.

A legmagasabb torony

Kérjük meg a résztvevőket, hogy rendeződjenek négy-öt fős csoportokba, majd osszunk szét közöttük olyan eszközöket, mint pl. papír poharak, hurkapálcák, keménypapírok, kartonlapok, stb. Ne egyformán osszuk szét a csoportok között ezeket az eszközöket, de ügyeljünk rá, hogy a különbség ne legyen annyira szembetűnő, hogy egyből rájöjjenek. Ezután kérjük meg a csoportokat, hogy ezekből a tárgyakból építsenek minél magasabb tornyot. Építés közben rá fognak jönni, hogy nem egyforma az eszközkészletük , ekkor elindulhat egyfajta cserekereskedelem közöttük, esetleg lophatnak egymástól vagy simán beletörődhetnek, hogy egyenlőtlenül lettek elosztva az építőanyagok. Ha lejárt az idő, megbeszélhetik, hogy hogyan működött a kommunikáció a csapaton belül és miként kommunikáltak a különböző csapatok tagjai egymással.

[/sociallocker]