Skip to main content

Laissez-faire vezetői stílus

Henry Ford szerint: „Ha a sikernek van titka, akkor az abban a képességben rejlik, hogy megértjük a másik ember nézőpontját és az ő szemszögéből is látjuk a dolgokat, nemcsak a sajátunkéból.

Erre a vezetői stílusra szinte csak az alkalmazottak közti kommunikáció a jellemző. A munkavállalók megvitatják a projekteket és a döntést is közösen hozzák. Mindez minimális felügyelet történik.

csapatmunka_fejlodes

A menedzselést és a motiválást is a munkások oldják meg. Abban az esetben a leghatékonyabb ez a technika, ha a dolgozók megfelelően szakképzettek, elegendő tapasztalattal rendelkeznek, hogy felelősségteljes döntést tudjanak hozni. Továbbá fontos, hogy képesek legyenek önálló munkára, motiválják önmagukat és határozott elképzelések, célok alapján teljesítsenek.

Azonban ez a módszer, amelyet másként ráhagyó vezetői stílusnak is neveznek, a nem egységes, széthúzó munkahelyi kollektíva esetén viszályokat, csapaton belüli versengéseket eredményezhet. Ilyen esetben az elvégzett munka alacsony minőségű, az összetartás csapaton belül hanyatlik és észrevehető, hogy hiányzik a vezető, koordinátor személye.

Összegezve, amit tudnunk kell erről a technikáról, hogy abban az esetben a legcélravezetőbb, ha az alkalmazottak megfelelő tudással rendelkeznek, határozott elképzeléseik vannak és felelősségteljes döntéseket képesek meghozni. Mivel a csapat vezetője nem vesz részt a kommunikációban vagy csak minimálisan és mindent ráhagy a dolgozókra, ezért az elvégzett munka színvonala megkérdőjelezhető.