Skip to main content

“Senki sem járulhat az Atyához, csakis én általam.”

Így szóla Jézus.

Jézus és az Út

Sokan hallották, de kevesen értettek belőle, úgyhogy az Atyához, egy olyan embert választottak vezetőül, akiről azt hitték, hogy csupán rövid időt töltött ezen a földön.

Csakhogy egyetlen ember sem “ÉN”, mivel az “ember” objektum, míg az ÉN VAGYOK mindig szubjektum. Ha tehát az előbbi idézetet így fordítjuk: “senki emberfia nem járulhat az Atyához, csakis Jézuson keresztül”, teljesen megváltoztatjuk a jelentését. Az Atya Felsőbb hatalom, Isten, Brahma a végső Transzcendens Valóság. Mármost, ez a Valóság olyan Tudat, amelyben a szubjektum és az objektum nem válik ketté, hanem együttesen alkotják a Tudatosság Tengerét. Az emberek általános szokása, hogy az Istent objektumként keresik vagyis, Istent olyan tárgyként tisztelik, amely más mint ők. Jézus azt akarta mondani, hogy ily módon nem megyünk semmire. Csupán az “Én”-en át vezet út az Atyához.

Noha az Abszolút Tudatosságban egyesül a szubjektív és az objektív tényező, ezt az egységességet a szubjektív elem hordozza. Csupán egyetlen “Én” vagy szubjektum létezik. Ismétlem: ez legelemibb és legbensőségesebb tény. Ezért az ‘Én” az egyedüli megvalósított Azonosság. Ha másképp közelítünk hozzá az Isten mindig más mint az istenkereső, s ezért mindig távolság választja el tőle. Az Atyához járulni annyit tesz, mint egyesülni vele, és ez csakis a tiszta Szubjektum vagy ÉN közvetítésével lehetséges.

A fenti idézet újabban meghonosodott értelmezése szerint Jézus tanítása élesen szemben áll a világ más szellemi vezetőinek tanításával.

Az itt kínált értelmezéssel azonban Jézus szavai csaknem teljesen összhangba hozhatók nemcsak a többi nagy vallásalapító tanításával, de szinte minden szellemi megvilágosodást átélt lélek spontán megnyilatkozásával is. Teljesen megegyezik az Ótestamentum “Vagyok aki vagyok”-jával.

Ugyanazt a jelentést hordozza, mint a buddhizmus és a brahmanizmus központi tantétele, amely mind közül a legvilágosabban és legteljesebb megfogalmazással szolgál.

Szent Pál “Krisztusa”, misztikus Krisztus nem pedig saját arccal rendelkező egyén. A Tudatosság ami szintjét jeleníti meg, amelyet számára Jézus Krisztus szimbolizált. Ez a Tudatszint azonos azzal, amelyről Jézus beszélt.

Ugyanezt a megegyezést tapasztalhatjuk olyan Isten-alkotta emberek olvastán, mint Jakob Böhme, Spinoza, Whitman, Hegel, Tama Tirta és Inayat Khan. Ezt nem is szükséges itt tovább magyaráznom.