Skip to main content

JAVAS-olt asztrológiai áttekintés a KOS havára

„Az Idő, ez a hétkantárszárú, ezerszemű, örökifj ú,
magban gazdag tátosparipa szállít.
A szekerén mágusok,
és a teremtett lények a kocsi küllői.
Hétkerekűként szállít az idő,
hét kerékagya van, s tengelye a halhatatlanság.
S ez az idő az összes világot áthatva
a legnagyobb istenként halad.”

(Atharva-véda, XIX. 53.)

Március 20-án déli szertartásban köszönthetjük a Kos jegyébe lépő Napot. Fogadalmat tehetünk, hogy megerősítjük magunkban a bátorság, a kezdeményezés képességét, illetve a szokásosnál intenzívebben végezzük napi harcművészeti (bot)gyakorlatainkat.

Erősödő háttérfeszültséget tapasztalhatunk az időszak első napjaiban, mert 22-én kulminál a belépéskor már erősödő Mársz–Uránusz együttállás, mely erőszakossággal, meggondolatlan durvasággal, kíméletlenséggel kapcsolatos helyzeteket jelez. Elsősorban azok készülhetnek emberpróbáló, komoly visszafogottságot igénylő helyzetekre most, továbbá 29-én, akiknek születési képletében a kardinális jegyek 8. foka táján bolygó áll. Igen jól tesszük, ha tudatosan tartózkodunk attól, hogy másokat meggondolatlanul megsértsünk, megbántsunk, igyekszünk féken tartani lobbanékonyságunkat, önzőségünket, vakmerő hajlamainkat. Ezek lefülelése a konstellációkkal kapcsolatos szellemi feladat.

22-én hajnalban léptethetjük be a Vénuszt a Kos jegyébe. Ebben az időszakban könnyen lobbanhatnak fel bennünk érzelmek, szalmalángszerű érzelmi fellángolásokat  tapasztalhatunk úgy magunkban, mint környezetünkben.

A 27-én aktuális Teliholdat nem lesz könnyű feladat összeszedetten ünnepelni, mert durva, kíméletlen világi eseményekről értesülhetünk, melyek komoly indulatokat gerjeszthetnek bennünk.

29-én hirtelen, váratlan, derült égből villámcsapásszerű helyzetek üthetnek szíven bennünket, illetve kavarhatják fel érzelmeinket. Tartózkodjunk minden extravaganciától, forrófejűségtől, szenvedélyességtől, erkölcstelenségtől, mert a most elkövetett félrelépéseinkért komoly árat fizethetünk! Nem könnyíti meg helyzetünket, hogy igazságtalansággal, törvénytelenséggel kapcsolatos, kellemetlen híreket is kaphatunk, illetve balesetveszélyes közlekedési helyzetekbe keveredhetünk. Vigyázzunk a nyelvünkre, tartózkodjunk a nagyotmondástól, igaztalan pletykától, minden fölösleges fecsegéstől. A haladó asztrológusok értékelhetik a két exil helyzetű jelölő között fennálló kölcsönös uralmi recepciót!

31-én szélsőséges, mérlegelés nélküli erőszakkal kapcsolatos világi események okozhatnak érzelmi megpróbáltatásokat, nehezen ellenőrizhető érzelmi hullámzásokat. Április 1-jén jól tesszük, ha tartózkodunk minden gőgös, erőfitogtató, zsarnoki megnyilvánulástól, még ha komoly indíttatást is éreznénk ilyesmire.

Nyugalmasabb napok következhetnek ezek után, ha nem követünk el komolyabb hibát a fentiekkel kapcsolatban.

7-e táján viszont újra figyelnünk kell, mert szenvedélyességgel, forrófejű meggondolatlansággal, féltékenységgel, durvasággal kapcsolatos kellemetlenségeket tapasztalhatunk, főleg ha a kardinális jegyek 20. foka táján bolygó áll születési képletünkben. Ne engedjük szabadjára se érzelmeinket, se indulatainkat, mert komoly tüzek gerjedhetnek!

14-én a Merkuriusz is belép a Kosba, így ötbolygós együttállást figyelhetünk meg, igaz, csak egy napig, mert 15-én a Vénusz kilép száműzetése helyéről, és belép uralmi jegyébe, a Bikába. A haladó asztrológusok kölcsönös exil recepciót figyelhetnek meg az uralmi helyükön álló Vénusz és Mársz között.

18-án tetőzik egy felfokozott, indulatokkal, lobbanékony akaratisággal jellemezhető konstelláció, melynek kezelése komoly önuralmat, önfegyelmet igényel.

JAVAS: Asztrológiai áttekintés a KOS havára

forrás: JAVAS.HU

A tudatfolyamatok áramlásával együtt áramlik az idő.

Az idő a legnagyobb erő a teremtett világban, a teremtett világ az idővel jön létre és az idővel múlik el. Nemek feletti atyja, nemzője és szülője Ő a világosságnak és a  sötétségnek, nappalnak és éjszakának, Napnak és Holdnak, minden jónak és minden rossznak. Az évek, hónapok, hetek, napok, órák, percek és másodpercek az idő kifejeződései. Tudattalan áramlása magával ragadja és elnyeli, folytonos áramlása elszédíti és elkábítja a lényeket. Feltartóztathatatlanul forog körbe, hogy szédítő iramával a valóságot eltakarja.

Ezt az időt most sárkányként tiszteljük, és megfékezéséhez gyeplőnek az igát használjuk. Három feje, a múlt-jelen-jövő egyszersmind a három nagy ártó energia szimbóluma is, melyek egymást gerjesztve egyre nagyobb mozgást idéznek elő. A régi bölcsek, javasok és mágusok ismerték az igát és a gyeplőt, és éppen ezért utazták be a hét világot az idő szekerén, túlemelkedve ezáltal minden időből fakadó meghatározottságon. A tudat és az idő energiaáramlását igázva haladtak az idővel az időfelettiségbe.

A Javaslap is az igázásért veszi elő a – ma már jól ismert – jóslási rendszereket. 

A folyvást áramló időt és a változások természetét három módon szemléljük: a Változások Törvénykönyve (Ji King), a Táró és az asztrológia lesz ebben segítségünkre. Az éves körforgást a régi magyar hagyomány ősi ünnepeinek megtartásával követjük. A testben zajló körforgást a régi javaslás feltámasztásával törekszünk tudatosítani. S mindezt azért, hogy  nyilvánvalóvá váljon egy olyan összefüggő rend, mely átszövi a mindenség külső és belső, alsó és felső régióit. Reménykedve, hogy mindez üdvére válik a megszabadulni vágyó lényeknek.