Skip to main content

Építs működőképes vállalatot rendszerelvűen! Óvón, figyelmesen, gondosan!

Kattints a videóra és nézd meg! Bánsz Te így a munkatársaiddal, a dolgokkal vezetőként?

 
KÉRDÉS: „hogyan teremtsünk olyan világot, amelyhez az emberek tartozni akarnak?”

Vezetésfejlesztési, vezetői önismereti és kommunikációs (NLP alapú) tanfolyam, coaching gyakorlatok és tréning azoknak, akiknek fényesebbek az álmaik, mint az emlékeik és azoknak akiket inkább foglalkoztat milyen vezetővé váljanak, mintsem az, hogy kik voltak, lehettek… volna!

Mert nagyon kevés dolog válik kiválóvá, mert a dolgok jól vannak úgy, éppen ahogyan vannak…

 Mert nincsenek vagy kevés kiváló iskolánk van, és mert főleg jó iskoláink vannak.

 Mert nincs kiváló kormányzásunk, és mert főleg éppen jól kormányoznak bennünket.

 Mert nagyon kevesen élnek kiváló, nagyszerű életet, mert könnyű beérni a jó élettel.

 és mert a vállalatok és vezetőik túlnyomó többsége sosem lesz kiváló,

 mert már most is egészen jól (el)működnek… és mert ez a fő problémájuk!

MI IS A VEZETÉS?

A mi értelmezésünkben a vezetés mások befolyásolásának képessége a nagyobb teljesítmény elérésének céljából. Ez maga után vonja azt a kulcskérdést, hogy rendelkezünk-e azokkal a szellemi és viselkedésbeli tulajdonságokkal, amelyek igénylik ezen befolyás elérését.

Jelen programunk megírásakor az volt a fő motivációnk, „hogyan teremtsünk olyan világot, amelyhez az emberek tartozni akarnak”.

Érdekes jellemzője ennek a munkának, vezetői tréningünknek, hogy önmagunk felfedezésére, megismerésére fekteti a hangsúlyt, és ezt legalább annyira fontosnak gondoljuk, mint a másokkal való kapcsolatainkat. Olyan kérdésekről beszélünk, mint tisztázni valakinek az álmait és ötleteit, megosztani ezeket másokkal, működőképessé tenni ezeket az álmokat, és elfogadni mások támogatását, segítségét, hogy az álmok és ötletek valósággá váljanak. Vezetésfejlesztési programunkban olyan témaköröket ölelünk fel, mint:

  • Természetes vezetői képességek felismerése és fejlesztése, azzal, hogy azonosítjuk a víziónkat és küldetésünket
  • Fejleszteni és fenntartani a személyes kiválóság állapotát
  • Hatékony terveket létrehozni
  • Felismerni és kifejezni különböző gondolkodási stílusokat
  • Fokozni a személyes hatékonyságot a kommunikációban és mások irányításában
  • Felderíteni és gazdagítani az egyéni vezetési stílusokat
  • Használható visszajelzést adni

Hogy megértessük a különböző vezetési perspektívákat, négy alapvető készséget határoztunk meg, melyeket a „problémakör” megoldása megkövetel.

Először is a vezetőnek egyéni képességekkel kell rendelkeznie, melyek segítségével eléri a megfelelő állapotot, viselkedést vagy a kívánt helyzetet. Másodszor kapcsolati képességekkel is rendelkeznie kell a vezetőnek, amelyek segítségével megért, motivál és kommunikál másokkal mind a csapatán belül, mind azon kívül. Harmadszor a stratégiai gondolkodás képességével is rendelkeznie kell, mely képessé teszi, hogy értelmezze és megvalósítsa a célokat. A rendszerszerű gondolkodás képességével is bírnia kell végül, amely lehetővé teszi számára, hogy azonosítsa,  megértse és egymáshoz illessze a sajátságos „problémakör” kérdéseit.

Hisszük, hogy az utolsó alkotóelem, a képesség a rendszerelvű gondolkodásra a leginkább döntő jele a vezetővé válás folyamatának!

 

Ajánlott, javasolt programunk: VEZETŐI TRÉNING