Skip to main content

A csapatépítés hibalehetőségei

A csapatépítés létjogosultsága magától értetődő, ám a hozzá való viszonyulás már más kérdés. Míg a munkavállalók egyik része szerint rendkívül hasznos és fontos, addig a másik része szerint nem más, mint fölösleges időpazarlás, amely időt a családjukkal is tölthetnék.

Mindenekelőtt le kell tisztáznunk, hogy mit tekintünk csapatépítésnek. Tágabb értelemben véve minden céges rendezvényt, amelyen a kollégákkal együtt veszünk részt. Ez a tág értelmezés teszi lehetővé, hogy a wellness hétvége is csapatépítéssé váljon. Szűkebb értelemben véve azonban megkapjuk a valódi csapatépítés lényegét: olyan céges tevékenység, amelynek meghatározott menete és céljai vannak.

csapat2A csapatépítés menete változó lehet, az egyszerű paintball-meccstől kezdve az önkéntes munkán át a különböző szerepjátékokig bármi, amit a cég jónak és eredményesnek lát. Az extrémebb csapatépítő tréningek főleg az olyan multikra jellemző, akiknél már hagyománnyá vált a csapatépítés, és szeretnének frissíteni a programon. A hagyományosabb csapatépítés inkább jellemzi azokat a kisebb cégeket, amelyek a közelmúltban fejlődtek jelentősebb mértékben, és még csak kóstolgatják a teambuilding előnyeit.

Sokkal fontosabbak a célok. A csapatépítés legalapvetőbb, és mindig aktuális célja benne van a nevében is: a kollégák csoportjából a kollégák csapatát kialakítani, felépíteni. Egymás megismerése – így olyan képességeké is, melyeket a munkahelyen nem lehet megfigyelni –, a kölcsönös bizalom létrehozása kolléga és kolléga, ill. kolléga és főnök között, a csapatként való munka kialakítása és fejlesztése (ebben benne foglaltatik a csapatban betöltött szerep is) a csapatépítés első számú célja. Ha ezt figyelembe véve vizsgáljuk újra a csapatépítő tréningek válfajait, máris leszűkül a kör. Egy wellness hétvége lehet, hogy kellemes kikapcsolódás, azonban nem válik tőle a csoport csapattá, nem ismerik meg egymást a kollégák (természetesen hasznos a kellemesebb légkör kialakítása végett, azonban ezt egy jól megszervezett csapatépítés is képes nyújtani).

A nem megfelelő csapatépítés mellett egy másik hibalehetőség az időpont is. Mikor rendezzük meg a csapatépítést? Munkaidőn túl? Ekkor jogosan érezhetik úgy az alkalmazottak, hogy a szabadidejükből vesznek el. Munkaidőn belül? Ekkor pedig a cég érezheti magát vesztesnek, hisz áll a munka. Magyarországon nincs jogszabály arra vonatkozólag, hogy mi minősül csapatépítésnek, ill. hogy azt mikor, munkaidő alatt vagy azon túl kell vagy lehet megszervezni.

A legtanácsosabb munkaidőn belül, ami igaz, hogy termeléskiesést eredményez, azonban hosszútávon megtérülő befektetés, hisz egy jól működő, jó hangulatú csapat teljesítménye messze felülmúlja egy  szervezetlen és hideg csoportét. Ráadásul így mindenki megértheti, hogy a csapatépítés nem egyfajta kötetlen szabadidős tevékenység, hanem MUNKA!