Skip to main content
Category

Franklin Merrel-Wolf

A Ráébredés és a fizikai test

By ALKÍMIA, Franklin Merrel-Wolf, önismeret, TUDAT, TUDATOSSÁG, TUDATTALAN

Összhangot kell teremteni az Áramlat és a test erőforrásai, különösen az idegrendszer között. Az Áramlatban lelkesültség és egész valómat átható örömérzés fog el, ez nem változtat azon a tényen, hogy az Áramlat rendkívüli energia igénybevétel , amely próbára teszi a szervezetet. A lélek apálya fáradtságérzéssel jár együtt, mely a betegséggel…

Read More
A tudat tengere

A tudat tengere

By Franklin Merrel-Wolf, önismeret, TUDAT, TUDATOSSÁG, TUDATTALAN

A Tudat Hatalmas Tengere öt szinten bomlik ki előttem. Legfelül a Korlátozhatatlan Mélység és a végtelen Nyugalom Tengere. Ez alatt, Azzal összeolvadva, egy másik hullám tornyosul, de mérete az előzőhöz mégse fogható. Itt nagy hullámok ringanak méltóságteljesen. Alatta szakadék majd egy harmadik tenger, melynek vannak ugyan határai, de ezek folytonosan…

Read More

A tűzről

By Franklin Merrel-Wolf, önismeret, SPIRITUALITÁS

Néhány évvel ezelőtt más formában találkoztam már a Tűzzel. Akkoriban egy előadáshoz gyűjtöttem az anyagot az Akasáról és az Asztrális Fényről. Az erről való tudásunk jórészt az ősi korokból maradt ránk, gyakran archaikus és szándékosan homályos megfogalmazásban. Jelentésüket különösen nehéznek tűnt ma használatos fogalmaink segítségével megragadni. Nagy lendülettel vetettem bele…

Read More
a tűzről

Újra születni…

By Franklin Merrel-Wolf, önismeret, SPIRITUALITÁS

Persze az individuum árat fizet ezért. Idegrendszere rendkívüli igénybevételnek van kitéve, s így ennek ellensúlyozása ajánlatos, sőt talán nélkülözhetetlen is. De mivel még a személyes ember is sokkal több fizikai testnél, nem csak a test fizet árat. Egyfajta halállal van itt dolgunk, mely a folytatólagos testi létezés közepette megy végbe….

Read More

Az erkölcsi probléma

By Franklin Merrel-Wolf, önismeret, SPIRITUALITÁS

Az Ébredés kedvező feltételeit vázoló irodalom túlnyomó része nagy hangsúlyt helyez az erkölcsi kvalitások ápolására. Nagy teret szentelnek az egoista nézőpont felszámolásának, vagyis meg akarják szüntetni azt, hogy a cselekvés, gondolat, késztetés, értékelés, stb. ágense a többi éntől különváló én legyen. Mármost az új életre ébredt Tudat többnyire a fenti…

Read More

Jézus és az Út

By BELSŐ ÚT, Franklin Merrel-Wolf, SPIRITUALITÁS

“Senki sem járulhat az Atyához, csakis én általam.” Így szóla Jézus. Sokan hallották, de kevesen értettek belőle, úgyhogy az Atyához, egy olyan embert választottak vezetőül, akiről azt hitték, hogy csupán rövid időt töltött ezen a földön. Csakhogy egyetlen ember sem “ÉN”, mivel az “ember” objektum, míg az ÉN VAGYOK mindig…

Read More
az ember mint transzformációs szerkezet

Az alvás és a halál

By ALVÁS, BELSŐ ÚT, Franklin Merrel-Wolf, HALÁL, KARMA, önismeret, TUDAT, TUDATOSSÁG, TUDATTALAN, ZEN

Ébredés A halálfélelem megszűnése közös tapasztalata mindazoknak, akik eljutottak az Ébredéshez (Realization). Ami engem illet, egy ideje a halál inkább izgalmas kalandnak tűnik, nem pedig olyasminek, amitől félni kellene, leszámítva a gyötrő fizikai fájdalmat, amely esetleg kíséri. Ezért valójában vigyáznom kellett arra, nehogy elfogjon a vágy a fizikai megsemmisülésre, nem…

Read More
A Lélek felmelegítése

A Karma és a Ráébredés viszonya

By BELSŐ ÚT, Franklin Merrel-Wolf, KARMA, MEDITÁCIÓ, önismeret, SPIRITUALITÁS, ZEN

Az Öntudatra ébredés (Recognition) legfontosabb forrásai, vagyis Buddha tanításai, Sankara írásai, a Bhagavadgíta és a Csend hangjai, mind azt mondják, hogy az öntudatra ébredt ember megszabadul múltbeli tetteinek karmájától, feltéve, hogy a karma még nem “csírázott ki” és nem vált olyan erővé, amely a testben tovább munkál. Én már beszámoltam…

Read More